Dansk Selskab for Sundhedsantropologi styrker forskning og praktisk anvendelse af sundhedsantropologien. Den antropologiske viden skal give værdi for patienter, pårørende, sundhedspersonale, den offentlige sektor og life science industrien.  

Konference om

Fremtidens Sundhed

i et antropologisk perspektiv

BRAGET 2024

Mandag 21. oktober 2024 kl. 9.30 - 17.00

Kosmopol, Fiolstræde 44, København K

Generalforsamling og faglig fordybelse 2024
Den 27. maj 2024 holder Dansk Selskab for Sundhedsantropologi generalforsamling på Moesgaard. Vi indleder mødet med en fælles faglig fordybelse, der er åben for alle.


Etnogratisk Tekst

I forbindelse med vores generalforsamling lægger vi ud med en "Faglig fordybelse", som i år handler om at skrive etnografisk. Oplæg og facilitering ved professor i antropologi ved Aarhus Universitet, Anne Line Dalsgaard.


Få teksten ud
Efter "skriveværkstedet" har vi en paneldebat med redaktørerne for Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund og Jordens Folk. De vil have en samtale om publiceringsmuligheder.


Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Her diskuterer medlemmerne bestyrelsens årsberetning og planer for det kommende år. Forsamlingen diskuterer eventuelle indkomne forslag, tager stilling til selskabets økonomi og vælger den nye bestyrelse.


Link til