Partnerskaber

 Dialog med Sundhedsstrukturkommisionen

              

Dansk selskab for sundhedsantropologi præsenterede oplæg på Slotsholmen d. 13. november 2023 om et fremtidigt, forandret sundhedsvæsen - der baner vejen for den savnede sammenhæng - mellem medlemmer af Sundhedsstrukturkommissionen og de andre små og vigtige selskaber, vi er i netværk med: Initiativtager Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet, Dansk Selskab for Interprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet og Center for Fælles Beslutningstagning. Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS) Tak til Jesper Fisker, Dorthe Crüger og Søren Skou for jeres tid.


Nogle af de anbefalinger vi fra Dansk Selskab for Sundhedsantropologi havde taget med:
- Forskning om socialitet, kultur og diversitet – tværfagligt med sikring af dialog mellem forskellige forskningsdiscipliner og involvering af brugerne: patienter, borgere, pårørende og professionelle praktikere

- Samtaler med patienter, der fokuserer på det gode sygdomsforløb, inspireret af samtaler der handler om ‘den gode død’. Disse samtaler kan have fokus på at kortlægge diversitet og handlekraft

- Belysning af de helt centrale barrierer for sammenhæng i de enkelte forløb og gruppeniveau og sikring af det samlede sundheds- og socialvæsens fælles handlekraft til gavn for det enkelte menneske og for ‘det institutionelle sundhedsvæsen’ som helhed.