Om Selskabet

Formål

 

PersonligtUnderstøtte netværk for mennesker, der arbejder med sundhedsantropologi samt bygge bro mellem forskere, praktikere og øvrige interessenter


StrategiskUdbrede og udvikle anvendelsen af sundhedsantropologiske metoder og styrke sundhedsantropologien som fagområde


PolitiskStyrke sundhedsantropologiens stemme og  indflydelse i det sundheds- og socialpolitiske landskab


Aktiviteter

  • Hjemmeside
  • Årsmøde
  • Vidensdeling
  • Styrke netværk mellem sundhedsantropologer


Øvrige ideer til aktiviteter

  • Informativt nyhedsbrev – kvartalsvis
  • Tilbudsordning på litteratur
  • Partnerskaber med andre relevante aktører nationalt og internationalt
  • Webinarer – eller andre mindre faglige arrangementer


Medlemskreds


Dansk Selskab for Sundhedsantropologi er målrettet enkeltpersoner, der har en relevant uddannelse og/eller arbejder med anvendelse af samt udvikling og forskning i sundhedsantropologiske metoder og problemstillinger.


Målet er, at selskabets medlemmer dækker hele det sundhedsantropologiske landskab i Danmark. Således bliver det et stærkt fundament for samarbejde mellem teori og praksis, forskning og anvendt viden.