Pressemeddelelse

16. maj 2022

Nyt selskab sætter spot på mennesket i væsenet


30. maj er der stiftende generalforsamling i Dansk Selskab for Sundhedsantropologi. Med selskabet får sundhedsvæsenet en tiltrængt ekstra muskel til at sætte mennesket i centrum.


Sundhedsantropologi er mere relevant end nogen sinde før. Tag eksempelvis den stigende ulighed i sundhed og øget fokus på patient involvering. Se fænomener som vaccineskepsis, eller kast et blik på den kraftige udvikling inden for medicotekniske løsninger. En udvikling, som påvirker måden at være patient og behandler på.


- Antropologien kan blandt andet give svar på, hvorfor mennesker i bestemte livssituationer lever mere usundt; eller hvad det betyder, når ens hjem bliver forvandlet til en sygestue med avanceret udstyr, siger Anne Bjerrum, medlem af arbejdsgruppen for det nye selskab.


Sundhedsantropologer har ikke alene fokus på patienters og ansattes roller, men også på de systemer, som aktiviteterne udfolder sig i. Hvad betyder hierarkierne på hospitalerne for de ansattes samarbejde, eller hvordan opfatter sygeplejersker travlhed?


Bidrager til løsninger

Det kan lyde som om, antropologien kun kan stille spørgsmål. Men faktisk ligger der i svarene også rigtig gode bud på, hvad der skal til for at skabe løsninger. Med det nye selskab vil båndene mellem forskning og praksis og dermed mellem spørgsmål og svar blive styrket.


Sundhedsantropologien favner bredt. Det gør medlemskredsen også. Fra sundhedspersonale, der har en overbygning med sundhedsantropologi over antropologer i medicinalindustrien til forskere der eksempelvis går i dybden og undersøger, hvordan det er at leve med diabetes, eller hvordan relationen mellem patient og behandlere bliver påvirket af elektronisk kommunikation. 


-Vi ser frem til, at selskabet vil styrke sammenhængskraften mellem alle os, der arbejder medsundhedsantropologi på forskellig vis. Med selskabet får sundhedsantropologien en stærkerestemme til gavn for både patienter, sundhedsprofessionelle og sundhedssystemet som helhed, siger et andet medlem af arbejdsgruppen, Jannet van der Veen.


Stiftende generalforsamling finder sted:

  • 30. maj 2022 kl. 16  Fysisk i Odense samt virtuel deltagelse. Se indkaldelsen


Mere information:

  • Læs grundlag for Dansk Selskab for Sundhedsantropologi.
  • Se liste over kandidater til bestyrelsen.


For kommentarer kontakt:

  • Anne Bjerrum:anne.bjerrum@regionh.dk/ 6068 1952 
  • Jannet van der Veen: jannet@brugernesakademi.dk/ 2115 7392 
  • Mette Breinholdt: mb@hermes-inter.dk/ 5191 5161